Welcome, Guest · RSS Wednesday, 2023-02-01, 1:11 AM

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Main » 2008 » April » 9 » Litošanas pamācība LV statistika
Litošanas pamācība LV statistika
11:32 AM

1. Vispārīga informācija par Institucionālo sektoru klasifikāciju un sektoros ietilpstošo vienību sarakstiem

Institucionālo sektoru klasifikācija ir apstiprināta ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.810 “Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju” un ir paredzēta izmantošanai valsts budžeta un pašvaldību budžetu, kā arī valsts un pašvaldību budžeta iestāžu budžetu uzskaitē, pārskatu sagatavošanā finansēšanas daļā un parāda uzskaitē. Ar šajos noteikumos 2007.gada 18.septembrī izdarītajiem grozījumiem Latvijas Republikas Centrālajai statistikas pārvaldei tiek uzdots sagatavot un ievietot savā mājas lapā vispārējās valdības sektora sarakstu un nodrošināt informāciju par iepriekšējā gada laikā izdarītajām izmaiņām.

Sakarā ar to, ka dažādu statistikas pārskatu sastādītājiem ir nepieciešama informācija par darījumu partneru piederību jebkuram no sektoriem, Centrālā statistikas pārvalde ir paplašinājusi uzdevuma robežas, sastādot ne tikai vispārējās valdības sektorā (S13), bet arī finanšu iestāžu sektorā (S12) un mājsaimniecības apkalpojošo organizāciju sektorā (S15) ietilpstošo vienību sarakstus. Tādējādi, ja konkrēto darījuma partneri, sekojot lietošanas pamācībai, nav izdevies identificēt nevienā no pieejamajiem sarakstiem, tas nozīmē, ka darījuma partneris ir attiecināms vai nu uz nefinanšu komersantu sektoru (S11) vai mājsaimniecību sektoru (S14). Lēmumu par darījuma partnera piederību vienam vai otram sektoram var pieņemt relatīvi vienkārši.

2. Lietošanas pamācība

Uzsākot darbu ar Institucionālo sektoru klasifikāciju, Jums atvērsies logs (1. attēls), no kura ir iespējams:

- klikšķinot uz sarkanajām bultiņām vai tām blakus esošajiem ierakstiem, iepazīties ar klasifikācijas struktūru un apskatīt konkrētajā klasifikācijas grupā iekļauto vienību pilnu sarakstu;

- veikt institucionālajos sektoros iekļautas vienības meklēšanu.

1.attēls

Ievadiet laukā “Meklēt frāzi” kādu no zināmiem vienības rekvizītiem (piemēram, nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs). Meklēšanas rezultātus iespējams sašaurināt, izvēlnē “Meklēt laukos” norādes “Visos” vietā izvēloties konkrētu lauku, kurā tiks veikta meklēšana. Jāievēro, ka vienības nosaukums ir jāraksta ar LIELAJIEM BURTIEM.

Pēc meklējamās informācijas ievades jānospiež poga “meklēt”, kā rezultātā atvērsies meklēšanas rezultātu logs, kurā ir uzrādītas visas vienības, kuras atbilst meklēšanas kritērijiem.

Meklēšanas rezultātu logā (2. attēls) tiek norādīti šādi uzņēmuma rekvizīti: uzņēmuma nosaukums, biroja adrese, Institucionālo sektoru klasifikācijas ISK kods, nodokļu maksātāja kods, Administratīvi teritoriālo vienību klasifikatora ATVK kods, Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 1.1.red. kods. Gadījumā, ja institucionālā sektora vienība ir likvidēta, tad attiecīgā rinda ir sarkanā krāsā.

2.attēls

 

Pilnīgāku informāciju par atlasītajām institucionālā sektora vienībām iespējams iegūt, nospiežot uz saites “Eksportēt”, kā rezultātā tiks izveidots Excel fails, kura kolonas saturēs šādu informāciju:

· Nodokļu maksātāja kods

· Reģistrācijas numurs

· Uzņēmuma nosaukums

· Juridiskā adrese

· Biroja adrese

· Reģistrācijas datums

· Likvidācijas datums

· Tiesību pārņēmēja nodokļu maksātāja kods

· ISK kods - institucionālā sektora kods

· ATVK - administratīvi teritoriālo vienību klasifikatora kods

· SVTK – Statistisko vienību tipoloģiskā klasifikatora kods

· NACE - saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija

3. Biežāk uzdotie jautājumi

3.1. Kā var iegūt vispārējās valdības sektorā iekļauto komersantu sarakstu?

Lai iegūtu šādu sarakstu, jāatver klasifikācijas sektors S10000 “Rezidenti” un tad, klikšķinot uz “Apskatīt” gan S130130 “Valsts struktūru kontrolēti un finansēti komersanti”, gan S130330 “Pašvaldību struktūru kontrolēti un finansēti komersanti”, ir iespējams eksportēt uz Excel un saglabāt savai lietošanai šajos apakšsektoros iekļauto uzņēmumu sarakstu.

3.2. Kā var iegūt visu uzņēmumu sarakstu, lai to importētu savā sistēmā.

Lai iegūtu visu uzņēmumu sarakstu meklēšanas logā (1. attēls 2. atzīme) jāievada % zīme. Lūdzam ņemt vērā, ka lielā atlasīto vienību skaita dēļ, saraksta atvēršana uz Jūsu datora var ieilgt. Eksports uz Excel formātu var aizņemt līdz 2 minūtēm.

3.3. Kāpēc daži ieraksti sarakstos ir sarkanā krāsā?

Sarkanā krāsā ir iezīmētas tās vienības, kas ir likvidētas iepriekšējā kalendārā gada laikā.

3.4. Kāpēc nevar sarakstos atrast darījumu partneri?

Ja pēc Jums zināmiem parametriem nevarat atrast savu darījumu partneri – komersantu mājas lapā pieejamajos sarakstos, tas nozīmē, ka šis komersants ir iekļauts sektorā S11 “Nefinanšu komersanti”.

3.5. Kā var noskaidrot, vai likvidētai vienībai, ar kuru iepriekš ir notikuši darījumi, ir tiesību pārņēmējs un identificēt to?

Atveriet apakšsektora, kurā bija iekļauts Jūsu iepriekšējais, bet tagad likvidētais darījumu partneris, sarakstu un eksportējiet to uz Excel. Atrodiet vajadzīgo ierakstu, kopējiet ailē “Tiesību pārņēmēja nodokļu maksātāja kods” uzrādīto informāciju (11 ciparu skaitlis) un ievadiet to meklēšanas laukos 1.attēlā uzrādītajā lapas skatījumā.

3.6. Pēc kādiem kritērijiem komersanti tiek iekļauti vispārējās valdības sektorā?

Komersantus Vispārējās valdības sektorā iekļauj, kad ir veikta pakāpeniska atbilstības analīze Eiropas kontu sistēmas EKS’95 metodoloģiskajiem kritērijiem: (1) ja valsts vai pašvaldību līdzdalība komersanta pamatkapitālā ir 50% un vairāk, un (2) ja izpildās nosacījums, ka šādas vienības neto apgrozījums mīnus saņemtie valsts vai pašvaldības budžeta asignējumi ir mazāk kā 50% no vienības darbības izmaksām.

Tiek pieļauti izņēmuma gadījumi, kad vienības neto apgrozījums pārsvarā veidojas no citu vispārējās valdības sektora vienību samaksas par tām sniegtajiem pakalpojumiem (notiek valsts vai pašvaldību budžeta asignējumu pārdale), apgrozījuma un izmaksu analīzē iegūtos rezultātus neņem vērā un šāda vienība tiek attiecināta uz vispārējās valdības sektoru.

3.7. Kā var uzzināt par sarakstos notikušajām izmaiņām un cik bieži tās tiek veiktas?

Mājas lapas sadaļā “Klasifikācijas” ekrāna kreisajā pusē meklējiet saiti “Informācija par iepriekšējos periodos izdarītajām izmaiņām”. Excel datnē, kas atvērsies, klikšķinot uz šo saiti, tiks uzkrātas visas sarakstos izdarītās izmaiņas. Tās tiks grupētas (1) pa Institucionālo sektoru klasifikācijas apakšsektoriem S12, S13 un S15, kā arī katrā apakšsektorā - (2) pēc notikušo izmaiņu veida: (a) no jauna izveidots, (b) likvidēts, (c) reorganizēts un (d) klasifikācijas izmaiņas.

Informāciju par notikušajām izmaiņām ir iespējams iegūt vairākos veidos:

- klikšķinot uz kreisajā pusē redzamo krustiņu,izvērst interesējošo sektoru sagrupētos ierakstus;

- klikšķinot uz kreisajā augšējā stūrī redzamo 3.līmeņa norādi, izvērst visus ierakstus un pielietot datu filtrēšanas iespējas jebkurā no tabulas ailēm.

Šī datne par apakšsektoriem S12 un S13 tiks aktualizēta ik ceturksni līdz tam sekojošā mēneša 15.datumam, bet par apakšsektoru S15 – reizi gadā. Katram gadam ir paredzēta atsevišķa datnes lapa.

Views: 1364 | Added by: ips | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]